Amper vier dronken bestuurders betrapt tijdens BOB-campagne

De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft tijdens de voorbije BOB-campagne 278 bestuurders gecontroleerd. Daarbij werden slechts vier bestuurders betrapt op dronkenschap. Een en ander is uiteraard een gevolg van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen.

De BOB-campagne van 2020 -2021 liep van vrijdag 11 december 2020 tot maandag 25 januari. In deze periode heeft de politiezone KLM meerdere BOB-acties georganiseerd gespreid over heel haar grondgebied. 278 bestuurders hebben een alcoholcontrole ondergaan en een ademtest afgelegd. Slechts 4 bestuurders bleken onder invloed van alcohol. Percentueel gezien komt dit neer op 1,44%. Van de 278 alcoholcontroles zijn er 73 uitgevoerd in de week en 205 in het weekend. Er is voornamelijk gecontroleerd gedurende de daguren wegens de avondklok (corona). Tussen 00u00 en 05u00 zijn er immers vrijwel geen voertuigen op de baan.

“In deze uitzonderlijk coronatijden toestand primeert de gezondheid en veiligheid van onze bevolking en onze medewerkers”, laat de politie weten. “Tussen elke alcoholcontrole zat 15 minuten pauze wegens de ontsmetting van de toestellen. Dit verlaagt het tempo aanzienlijk wat zich resulteert in de lagere cijfers.”

“Gezien de coronacrisis en bijhorende maatregelen is het dan ook niet verwonderlijk dat de resultaten van het aantal controles dit jaar veel lager ligt in vergelijking met de vorige jaren. In 2016 werden 1218 bestuurders gecontroleerd, 2017 werden 1627 bestuurders gecontroleerd, 2018 werden 1472 bestuurders gecontroleerd, 2019 werden 4401 bestuurders gecontroleerd.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise