Vier miljoen minder belastinginkomsten en twee miljoen extra uitgaven door corona: “Zeer onzekere tijden voor stedelijke financiën”

De gevolgen van corona worden voor het eerst ook budgettair zichtbaar. Zo moet Vilvoorde een vermindering van belastinginkomsten van meer dan 4 miljoen euro inschrijven in het meerjarenplan. De crisis betekent ook een stijging van kosten zoals het leefloon: goed voor een extra uitgave van 1,8 miljoen. “Het is belangrijk dat we budgettaire reserve behouden want volgend jaar zullen er nog gevolgen zijn”, zegt schepen van Financiën Jo De Ro (Open VLD).

Op de gemeenteraad werd maandagavond een eerste aanpassing van het Financieel Meerjarenplan 2020-2025 zonder tegenstemmen goedgekeurd. “Het aangepaste meerjarenplan noteert voor het eerst de financiële gevolgen van de coronapandemie”, zegt schepen De Ro. “Zo moet de stad een vermindering van een aantal inkomsten uit belastingen de komende jaren van meer dan 4 miljoen euro inschrijven. Hierbij gaat het over daling ontvangsten uit de personenbelasting, economische bedrijvigheid, enzovoort. Maar de crisis betekent ook een stijging van de kosten voor bijvoorbeeld het leefloon. Dat gaat ons de komende jaren 1,8 miljoen euro kosten. Ook voor het reinigen en coronaproof maken en houden van de stedelijke infrastructuur trekt de stad meer centen uit: 241.000 euro.”

Daarnaast zijn ook de kosten van maatregelen die Vilvoorde neemt ten gevolge van corona opgenomen. “Meest in het oog springend is de cadeaubon van 15 euro per Vilvoords gezin, waarvoor 255.000 euro wordt uitgetrokken. “

Er zijn zoals elk jaar ook mee- en tegenvallers voor de stad. “Zo geeft het zorgbedrijf eenmalig een stuk terug van jaarlijkse toelage van 2019 (+615.000 euro), komt er een aanpassing van het budget dat nodig is voor tussenkomsten vanuit de stad (OCMW) naar woonzorgcentra voor inwoners (+1,3 miljoen euro), moeten we minder uittrekken voor de hulpverleningszone (+465.000 euro) en vallen de dividenden vanuit intercommunale IBEG beter uit (+1,9 miljoen euro). De lonen van de stad kosten dan weer 1,9 miljoen euro meer en ook de jaarlijkse bijdrages voor Incovo zijn aangepast (-760.000 euro). Ook de kosten voor ICT vallen bijna 1 miljoen euro duurder uit dan voorzien.”

Er zijn ook een aantal zaken extra voorzien in het meerjarenplan. “Voor de inrichting en uitbating van een sportloods in het domein Asiat wordt 841.000 euro uitgetrokken de komende jaren. Voor de werken aan de Rooseveltlaan wordt 1 miljoen extra voorzien. Tenslotte is er goed nieuws voor twee dossiers waarbij Vlaanderen en Vilvoorde samen investeren in het restaureren van historische gebouwen. Om het deel dat Vilvoorde moet voorzien te kunnen betalen, wordt er 1,1 miljoen voorzien voor het zuidelijke stuk van het Tuchthuis dat nog niet gerestaureerd werd en wordt er 500.000 euro voorzien voor de oude turnzaal Les Peupliers in de Bolwerkstraat.”

Ondanks de coronacrisis moet er minder geleend worden. “Door het niet volledig aanwenden van de marge van vorig budgettair jaar, zal de stad volgende jaren 3,1 miljoen minder lenen dan initieel voorzien werd. “Het zijn zeer onzekere tijden voor een stad en haar financiën. Het is duidelijk dat er volgend jaar opnieuw gevolgen zullen zijn. Het is dan ook belangrijk dat de stad een reserve behoudt van het financiële gunstige jaar 2019”, aldus De Ro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise