Zennestad hangt klavertjesvlag uit ter ondersteuning van jonge vluchtelingen

Stad Vilvoorde heeft de klavertjesvlag uitgehangen naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van het kind. Zo profileert Vilvoorde zich als een stad die openstaat voor jonge vluchtelingen.

Met de campagne ‘DeGeluksbrengers’ lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Tumult vzw en Cera een nieuw symbool. Het klavertje symboliseert dat je openstaat voor jonge vluchtelingen. De komende twee jaar zullen burgers, lokale besturen en verenigingen het klavertje mee verspreiden.

In Vilvoorde mocht Omid Safi, een 21-jarige Vilvoordenaar die uit Afghanistan komt, mee de vlag hijsen. Hij is toeleider bij PIN vzw in Vilvoorde. Omid is enthousiast over de nieuwe campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, “Ik vind het super. Doordat ik de kans krijg om mijn verhaal te delen, krijgen mensen misschien meer een idee over vluchtelingen. Ik merk soms dat mensen geen vluchtelingen kennen maar toch hebben ze er een idee over. Er wordt veel gezegd. Mijn verhaal kan misschien helpen om het vluchteling-zijn te begrijpen.”

“Het leven van jonge vluchtelingen is niet eenvoudig en de psychosociale impact is groot”, zegt schepen van Gelijke Kansen Fatima Lamarti (SP.A). “Ze verliezen alles wat ze in het herkomstland hadden: familie en vrienden, gewoontes, 
 Een plaats zoeken in onze maatschappij is daarnaast niet eenvoudig omwille van bijvoorbeeld taalbarriùres en culturele verschillen. Ze hebben een dubbele ontwikkelingstaak: zich ontwikkelen zoals elke jongere maar dan ook nog eens in een context die hen niet gekend is. Het valt op dat deze jongeren een grote veerkracht tonen. Omid is daar een voorbeeld van. Maar net omdat het zo een uitdaging is, zetten wij in op een beleid dat deze jongeren helpt om hun weg te vinden in deze nieuwe maatschappij. “

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise