Kort Meise: Burgemeestersconvenant 2030

De gemeenteraad engageerde zich om de CO2-uitstoot in de gemeente terug te dringen met 40 procent tegen 2030 (ten opzichte van 2011).

Een stevige ambitie en daarom werkt de gemeente samen met de Provincie Vlaams-Brabant om een goed klimaatplan op te stellen. Ook wordt er werk van gemaakt om de gemeente voor te bereiden op de klimaatverandering (o.a. meer extreme weersomstandigheden).

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws