Heraanleg volledige Rooseveltlaan op til: nieuwe fietspaden, bredere voetpaden en autovrij plein

Stad Vilvoorde plant vanaf begin 2021 de grootscheepse heraanleg van de volledige Rooseveltlaan en de Toekomststraat met nieuwe fietspaden en bredere voetpaden. Ter hoogte van de Mechelsestraat komt een autovrij plein met een terraszone, diverse types zitmogelijkheden, een waterelement en ruimte voor sport en spel.

De lange Rooseveltlaan – momenteel niet bepaald een pretje voor zwakke weggebruikers – ondergaat een grote make-over. Rondom komen overal nieuwe fietspaden en bredere voetpaden en de parkeerplaatsen verdwijnen. Er blijven wel nog 375 parkeerplaatsen over op het centrale plein zelf. Het kruispunt met de Nowélei wordt onder handen genomen zodat de bushaltes en fietspaden meer ruimte krijgen. “Met deze heraanleg komen we tegemoet aan de vele jaren van verzuchting van de fietsers in onze stad: met een comfortabel en veilig fietspad en duidelijke, veilige oversteken”, benadrukt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). “Ook voor voetgangers, en niet te vergeten voor mensen met buggy’s of een rolstoel zal het een wereld van verschil zijn.”

Ook de kruispunten aan de uiteinden van de Rooseveltlaan komen aan de beurt. “Het ontwerp focust op het verhogen van de verblijfskwaliteit”, vervolgt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). “Ter hoogte van de Mechelsestraat komt een autovrij plein met terraszone, diverse types zitmogelijkheden, een waterelement en ruimte voor sport en spel. Aan de Campionlei komt een groenzone met speel- en zitelementen. De speelzones aan beide zijden zullen voor de verschillende leeftijdsgroepen speelelementen omvatten om zo voor ieder wat wils te voorzien.”

De heraanleg van de randen zal in meerdere fases uitgevoerd worden. “We zijn er ons van bewust dat deze werken – in het midden van ons stadscentrum – hinder zullen veroorzaken, maar we willen op die manier het ongemak voor omwonenden en gebruikers van het plein zoveel mogelijk beperken”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD).

Ook aan het groen komen er aanpassingen. “17 bomen verdwijnen, 7 bomen worden verplant en 48 nieuwe bomen zijn voorzien.

Door het uitgebreid archeologisch onderzoek, had de opmaak van de plannen ook vertraging opgelopen. Aan de hand van een schriftelijk onderzoek en 30 boringen werd de geschiedenis in kaart gebracht. De Rooseveltlaan was een belangrijke locatie voor de stad, zeker tijdens de middeleeuwen omdat zich hier de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort bevonden. Tijdens de uitvoering van de werken zullen proefsleuven gegraven worden ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

De werken starten begin 2021 en zullen 1,5 jaar duren. De kostprijs bedraagt 4,7 miljoen euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise