Dokterconsultaties via telefoon slaan aan in AZ Jan Portaels

De telefonische doktersconsultaties in het AZ Jan Portaels zijn een succes. Per arts vinden er op die manier momenteel per week een 15-tal consultaties op afstand plaats in het ziekenhuis. Enerzijds gebeurt dat met het oog op triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19; anderzijds met het oog op de continuïteit van de zorg, in het bijzonder dan voor mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen.

ÔÇťZo kunnen we de pati├źnt toch de nodige basiszorg geven zonder dat hij of zij gevaar looptÔÇŁ, zegt Dr. Karel Demey. De consultaties verlopen momenteel vooral telefonisch maar bedoeling is om te evolueren naar Skype.

Het Verzekeringscomit├ę van het RIZIV nam verschillende uitzonderlijke maatregelen met het oog op de zorgopvang van pati├źnten in kader van het coronavirus (COVID-19). Daarbij dus ook telefonische consultaties.

Artsen krijgen een vergoeding voor deze telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Als een ziekteattest nodig is, kunnen ze dat per post versturen naar de pati├źnt. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker. Artsen kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere pati├źnten in het kader van de continu├»teit van zorg. Pati├źnten betalen niets. Artsen factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Toeslagen en supplementen zijn niet toegelaten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise