Leopold II (en andere vorsten) weg uit stadhuis

De gemeenteraad van Vilvoorde heeft unaniem beslist om een schilderij van Leopold II in de feestzaal van het stadhuis te verwijderen. Ook de andere schilderijen van de vorsten zullen verdwijnen – op het huidige koningspaar na – om plaats te maken voor een Vilvoords kunstwerk.

De beslissing kwam er naar aanleiding van een interpellatie door PVDA-fractieleider Sander Barrez. “Tot mijn verbazing hangt er in ons stadhuis nog steeds een schilderij omhoog van Leopold II”, aldus Barrez. “Deze man is rechtstreeks verantwoordelijk voor ontelbare gruweldaden in zijn toenmalige achtertuin: Congo-Vrijstaat. De misdaden die in naam van deze koning zijn gebeurd zijn ruim gedocumenteerd en mogen niet onder de mat geschoven worden. De verheerlijking van een dergelijk figuur heeft dan ook geen plaats in onze stad.”

De gemeenteraad ging unaniem mee in het betoog van Barrez, meer zelfs, de meerderheid lanceerde een voorstel dat nog verder ging. De andere schilderijen van de vorsten zullen namelijk ook verdwijnen uit de feestzaal. “We willen er effectief geen twijfel over laten bestaan over hoe we als bestuur staan tegenover die verderfelijke periode onder Leopold II”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “We zullen die geschiedenis ook levendig houden en er voor zorgen dat ook in de toekomst de gruweldaden in onze voormalige kolonie onverbloemd zullen veroordeeld blijven.”

“Tegelijk willen we echter dat de feestzaal van de stad een weergave is van de zeer diverse stad die Vilvoorde is. Daarom gaan we ook de andere schilderijen verwijderen om plaats te maken voor een kunstzinnig project. Daarbij willen we de diversiteit van onze stad laten vatten door Vilvoordse kunstenaars in foto’s, beelden of schilderijen en daarmee onze feestzaal aankleden. We gaan daartoe een oproep lanceren. Uiteraard zullen de schilderijen van koningin Mathilde en koning Filip conform de protocollaire voorschriften wel nog blijven hangen.”

De schilderijen van de andere vorsten – die van Albert II – was nog niet in de feestzaal geraakt, zullen uiteraard niet worden ‘weggegooid’. Ze gaan naar het archief van de stad.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise