Bijna 38 miljoen euro voor cultuur, sport en onderwijs

Het stadsbestuur heeft het meerjarenplan voorgesteld. Vilvoorde investeert deze legislatuur 10,9 miljoen in het aantrekkelijk maken van de stad. Exact 37,9 miljoen gaat uit naar onderwijs, sport en cultuur. “De afbraak en nieuwbouw van basisschool Groene Planeet en de sportballon Houtem kosten 9,42 miljoen”, vertelt schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld). “De uitbreiding en verbouwing stedelijke basisschool ‘t Groentje in het centrum is goed voor 4,4 miljoen euro en voor de afbraak en nieuwbouw van stedelijke basisschool Kinderkoppen in wijk Kassei is 9 miljoen euro voorzien.

Op cultuurvlak springt de afbraak van CC Koningslo en de naastliggende sporthal, die eerstdaags start, en de bouw van nieuw multifunctioneel sport- en cultuurcentrum genaamd .K in het oog, goed voor bijna 10 miljoen euro (concept: zie foto).

Nog eens 14,5 miljoen wordt gespendeerd aan mobiliteit, 3,9 miljoen in inburgering en gelijke kansen, 1,2 miljoen in het handelscentrum en 3,9 miljoen in klimaatmaatregelen. Via wijkcontracten zullen burgers voor het eerst kunnen meebeslissen over prioritaire investeringen in hun buurt. “We gaan een bepaald budget besteden aan wat burgers het meest noodzakelijk vinden in hun buurt ofwijk: meer groen, speelplein,… Zij zullen beslissen”, aldus nog De Ro.

Bonte hekelde andermaal het uitblijven van de erkenning van Vilvoorde als centrumstad door de Vlaamse regering. “Ze zijn hierdoor mee verantwoordelijk voor de toenemende ‘verbrusseling’ van Vilvoorde en de Noordrand”, aldus Bonte.

Een erkenning als centrumstad zou Vilvoorde jaarlijks 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen opleveren, geld dat de stad volgens Bonte nodig heeft voor het creëren van bijkomende kinderopvang, scholen, voetbal- en andere sportterreinen. Dat is nodig omdat Vilvoorde, samen met buurgemeente Machelen, als gevolg van de toestroom uit Brussel de snelste bevolkingsgroei kent van alle Vlaamse steden, het hoogste aandeel kinderen en een hyperdiverse bevolkingssamenstelling.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise