Eerste stap in reconversie Budawijk

 

De ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Vlaams-Brabant (POM) heeft het historische gebouw Fobrux op de Schaarbeeklei gekocht, een oude metaalgieterij die vooral gericht was op de fabricatie van keuken- en verwarmingstoestellen, en ook nog erkend is als bouwkundig relict. Een grondige sanering dringt zich op. Met de aankoop wil de POM het reconversieproject voor de wijk Buda in de concrete startblokken zetten.

De wijk Buda, aan de grens van Vilvoorde met Brussel, vormt een cluster van kleinere en grotere bedrijven met daartussen geïsoleerde woningen en verschillende braakliggende terreinen. De teloorgang van bedrijvigheid heeft de wijk een verloederd aanzicht gegeven. De historische industriële activiteiten hebben ook voor ernstige grond- en grondwatervervuiling gezorgd. Deze verhindert tot vandaag de normale herontwikkeling van verschillende percelen.

De provincie startte in samenspraak met de Vlaamse overheid en de stad Vilvoorde het onderzoekstraject Buda+ om de buurt te revitaliseren. Ook de bedrijven zelf worden hierin nauw betrokken. Naast de klassieke infrastructuurwerken wil de overheid ook via strategische grondposities de herontwikkeling van de wijk aanzwengelen.

“De POM had reeds geruime tijd haar oog laten vallen op het gebouwencomplex Fobrux, dat een sleutelpositie inneemt binnen dit deel van de wijk”, zegt voorzitter Tom Dehaene. “De vervallen gebouwen van Fobrux zijn een relict van de twintigste-eeuwse industrie, uit de tijd dat gietijzeren kachels en radiatoren de belangrijkste producten van deze industriële zone waren. Bij Fobrux, actief tussen 1920 en 1970, werden vooral verwarmingstoestellen en kookfornuizen gemaakt. Er werkten indertijd ongeveer 800 arbeiders. Sinds eind jaren negentig staan de gebouwen leeg.”

De versnipperde eigendomssituatie en het beheer in handen van langlopende curateles, maakten een verwerving niet eenvoudig. “Dit het najaar werd dan toch een doorbraak gerealiseerd en kon de POM al een deel van het Fobrux-complex verwerven”, zegt algemeen directeur Erwin Lammens. “Het gaat om het gebouw met huisnummer 700 op de Schaarbeeklei; op een oppervlakte van 1600m² bevinden zich 3560m² vloeren die nog in een tamelijk goede staat zijn.”

De aankoop kost 700.000 euro. Er zullen nog omvangrijke investeringen vereist zijn. POM staat hierin niet alleen; ze krijgt medewerking van de stad en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die zich beiden ook al geëngageerd hebben om ondersteuning te bieden. “De partners willen een herontwikkeling op poten zetten waarbij parallel een hergebruik op korte termijn en een structurele invulling op lange termijn wordt nagestreefd. Deze invulling zal zichrichten op een gemengde bedrijfs- en woonomgeving. De investeringen voor Fobrux 700 aan dit eindbeeld gekoppeld, worden in orde-grootte op 4,5 miljoen euro geraamd.”

Met de aanschaf van Fobrux 700 positioneert de POM zich midden in het gebied waar ze samen met de omgevende eigenaars en ondernemers zal onderzoeken hoe er terug een kwaliteitsvolle omgeving voor bedrijven en bewoners van kan gemaakt worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise