Witte lintjes voor pendelaars aan station

Aan het station van Vilvoorde deelden CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers vrijdag witte lintjes uit. De pendelaars ontvingen ook een flyer met informatie en beleidseisen.

“Dit jaar willen we met onze actie extra aandacht vragen voor de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers”, zegt volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) uit Meise. “Uit onderzoek van Child Focus blijkt immers dat deze vorm van mensenhandel, waarbij vooral meisjes slachtoffer worden van uitbuiting en geweld, reëel is. Bovendien bestaat er geen pasklaar antwoord op deze problematiek, gezien slachtoffers zeer divers zijn en daders vaak lang onder de radar blijven. Het is essentieel dat wij zo snel mogelijk en op een zo omvangrijk mogelijke manier een halt toeroepen aan deze vorm van mensenhandel die kwetsbare meisjes viseert. We willen daarom de aandacht vestigen op dit probleem en een aantal beleidsvoorstellen op de politieke agenda zetten.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise