“Bos op Uplace-site is te zot voor woorden”

 

De spanningen tussen de twee sp.a-burgemeesters van Vilvoorde en buurgemeente Machelen blijven oplopen. Andermaal is de Uplace-site onder het viaduct de aanleiding. “Een bos op die plek is te zot voor woorden.” Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef maakt brandhout van het ballonnetje dat partijgenoot en collega-burgemeester Hans Bonte gisteren opliet. “Op een plek waar 3.000 man zou kunnen werken in een regio met 9,3 procent werkloosheid plant je geen bomen…”

De twee sp.a-protagonisten zijn het al langer grondig oneens over de toekomst van het voormalige industrieterrein onder het viaduct. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het project een tweede keer heeft vernietigd. Maar de onenigheid over de ‘wat nu?’-vraag blijft even groot.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet nog maar één oplossing voor het Uplace-dossier: het belevingscentrum volledig afschaffen en er in de plaats een recreatiebos inrichten. “Het is de plaats met de hoogste concentratie fijn stof in de regio”, vertelt Bonte. “Je kan er bouwen aan een groene rand, aan een groene corridor rond Brussel. Maar het is vooral ook een opportuniteit om voor de kinderen en families van Machelen en Vilvoorde, waar de bevolkingsgroei enorm is, een groen alternatief te bieden. Er zijn enkel maar voordelen. Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen.” Groen Vilvoorde ziet alvast heil in het voorstel van Bonte.

Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) daarentegen verwijst het idee van zijn partijgenoot resoluut naar de prullenmand. “Dit voorstel is te zot voor woorden. Alleen al om financiële redenen getuigt het van weinig realiteitszin. 11 hectare bos op dit terrein met zijn zeer strategisch gelegen ligging in het centrum van het land… Terwijl hier 3.000 man zou kunnen werken en dat in een streek met 9,3 procent werkloosheid.”

De Groef verwijst niet alleen naar de hoog oplopende kosten voor de aankoop van de grond en de aanplanting van het bos maar ook naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval aan Uplace zal moeten betalen voor het niet nakomen van de afspraken uit de brownfieldconvenant.

“Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben bovendien gesteld dat de invulling van dit terrein een trekker moest worden voor de economische heropleving van de hele regio. Onze prioriteit is dat er hier een activiteit komt die een oplossing biedt voor de hoge werkloosheid bij de laaggeschoolden”, aldus De Groef die dit laatste bij Vlaams Minister-President Geert Bourgeois zal aankaarten tijdens het gesprek dat deze enkele dagen terug heeft aangekondigd met de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen.

De Groef zal daarbij ook zijn vraag aan de Vlaamse regering herhalen dat deze de bevoegdheid om een ruimtelijk structuurplan voor de gemeente op te stellen delegeert naar het lokale beleidsniveau. “Ik hoop dat men ons hiertoe de kans biedt. Het Uplace-terrein bestemmen als bosgebied zien wij alleszins niet zitten”, benadrukt De Groef die zoals bekend hoopt dat het ‘Uplace light’-project alsnog kan gerealiseerd worden.

“Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace”, aldus Bonte nog. “Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise