Uplace moet 35 procent inkrimpen

Geen hotel meer, 70 procent minder kantoren en een vermindering van het aantal winkels met 10 procent: ziedaar Uplace-light. Het omstreden winkelcomplex moet noodgedwongen inbinden om de slaagkansen te verhogen. Dat betekent echter wel dat de plannen helemaal opnieuw getekend moeten worden, met een nieuwe vertraging als gevolg. En vraag is of deze Uplace-light wel groen licht krijgt.

Bijna tien jaar geleden was er voor het eerst sprake van Uplace, een belevingscomplex dat de voormalige industriezone in Machelen aan de voet van het viaduct van Vilvoorde nieuw leven in moest blazen. Vandaag ligt de site er nog steeds braakliggend bij. Meer zelfs: de onduidelijkheid of het project er ooit zal komen, lijkt groter dan ooit. Zo is de milieuvergunning geschorst in afwachting van een beslissing van de Raad van State over het ruimtelijk plan van het hele reconversiegebied.

Om de slaagkansen van Uplace te vergroten, stelde Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) in de zomer een bemiddelaar aan. Die zat met zes tegenstanders van het winkelcomplex en met Uplace rond de tafel. Uit die gesprekken kwam een Uplace-light voort. Concreet betekent dit dat het complex met 35 procent moet inkrimpen. Niet toevallig moet Uplace vooral inbinden op het aantal kantoren (70 procent). Die kantoren zouden namelijk voor de meeste mobiliteitsproblemen zorgen, iets waartegen tegenstanders het hardst protesteerden. Maar ook het hotel wordt uit de plannen geschrapt en het aantal winkels daalt met 10 procent. Het is evenwel nog niet duidelijk of de light-versie er komt, want binnen de Vlaamse regering is er nog steeds onenigheid over het project.

“We hebben constructief meegewerkt aan de onderhandelingen”, zegt CEO van Uplace Jan Van Lancker. “Daarbij hebben we geluisterd naar diegenen die kritiek hadden. We beseffen dat we niet meer in dezelfde maatschappij als tien jaar geleden leven. Onder meer op vlak van mobiliteit is er veel veranderd. We zijn bereid om ons aan te passen, ook al moeten we hierdoor inleveren.”

Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) hoopt dat het project nu eindelijk wel groen licht krijgt. “We kampen met een werkloosheid van 9 procent. Het gaat voornamelijk om niet-hooggeschoolden. Dat zijn nog steeds de gevolgen van de sluiting van Renault, nu 20 jaar geleden. Voor die lager geschoolden zou de komst van Uplace een oplossing kunnen zijn.”

Ook Voka is een voorstander van de light-versie, terwijl Groen Vlaams-Brabant tegen Uplace blijft. “Deze aangepaste versie zal evenmin draagvlak kennen” vindt An Moerenhout. “Het voorstel omvat nog steeds het overgrote deel aan winkel- en kantoorruimte, en zal een uiterst negatieve impact blijven hebben op de mobiliteit, op de gezondheid van de omwonenden en op het milieu. Zo’n megalomaan project wordt niet gedragen door het middenveld, de bevolking en de omgeving.”

Voor Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) blijft Uplace ook in ‘light’-vorm onverteerbaar. “Een hotel en kantoren trekken veel minder volk dan een winkelcentrum dus moet deze nieuwe versie qua impact op files en milieu én onze eigen handelskern niet onderdoen. Van alle flankerende maatregelen die er al moesten zijn is overigens nog altijd niks in huis gekomen. Binnen twee maanden vervalt de vergunning al voor de trein halte MachelenKerklaan. En in de meerjarenplannen van NMBS en Infrabel heb ik nog altijd geen euro zien staan… Ook over de hoogfrequente busverbindingen die er zouden komen is er nog altijd discussie. Dit is en blijft gewoon een organisatie van de stilstand.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise