Kerstpakketten voor kansarmen

 

Zoals elk jaar wordt door de Sint-Martinusparochie rond de kerstperiode de welzijnsactie ‘Samen tegen Armoede’ gehouden. Aan kansarme gezinnen in groot-Meise worden voedselpakketten bezorgd aangevuld met voedingscheques. De cheques worden aangekocht met giften van inwoners en andere sponsoring. De parochie beoogt een bedrag van 5.000 euro. De pakketten worden samengesteld aan de hand van een anonieme lijst ons bezorgd door het OCMW. Zij staan ook in voor de bedeling, zodat de anonimiteit verzekerd blijft.

U kan sponsoren door te storten op rekeningnummer BE26 7341 4636 5329 van Sint-Martinusparochie Meise, met vermelding ‘Kerstfeest voor iedereen’. Meer info bij zuster Dominica op 0497/30.92.91 of dominica.vanaken@telenet.be. Onder meer een bedrijf dat voordelig bewaarbare voeding kan bezorgen wordt nog gezocht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise