Derde betonstort voor ondergrondse parking

De betonstorten voor de ondergrondse parking op de Vilvoordse Grote Markt volgen elkaar vlot op. Vandaag was het opnieuw zo ver. Deze keer kregen de vloerplaten van de uitrit en het tweede deel van het eerste parkingniveau een betonlaag. Daarnaast was ook de helling van niveau -2 naar niveau -1 aan de beurt. De werken verliepen gelijkaardig als de vorige keren, alleen waren er nu geen omleidingen meer nodig.

Nadat de vloerplaten van de parking en de uitrit hun betonlaag gekregen hebben, moet deze laag nog gepolierd worden. Dat gebeurt onmiddellijk na de betonstort en zal tot ongeveer 5 uur nadien duren. In totaal zullen de werken dus ongeveer 24 uur in beslag nemen. “Omdat het polieren ’s nachts gebeurt, kunnen omwonenden hiervan nachtlawaai ondervinden. We trachten de meegedeelde tijdstippen net zoals de vorige keer zo goed mogelijk te respecteren en de geluidshinder tot een minimum te beperken”, zegt schepen voor openbare werken Katrien Vaes. Het zinkgat aan de bibliotheek heeft overigens geen invloed op de werken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise