Hinder op Schaarbeeklei vanaf 1 augustus

 

De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) starten vanaf 1 augustus met nieuwe grootscheepse werken aan de Machelenstraat. In een eerste fase werd aan de overkant van het kruispunt met de Schaarbeeklei al een nieuwe straat aangelegd. Nu begint de laatste fase waarbij nieuwe verkeerslichten en nutsleidingen zullen worden geplaatst en een aansluiting van de fietspaden voorzien. De werken moeten begin september afgerond zijn.

De Machelenstraat is vanaf 1 augustus onderbroken en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een gezamenlijk project van de stad, dat de aannemer heeft aangesteld en AWV, dat een deel van de kosten betaald omdat de Schaarbeeklei (N1) een gewestweg is. “De werken kaderen binnnen de vernieuwingsplannen van stad Vilvoorde, waarbij het kruispunt van de Machelenstraat en de Schaarbeeklei wordt aangepakt”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. “In de eerste fase werd al een nieuwe straat aangelegd, de Fredor De Bockstraat, die de verbinding maakt tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei via een doorgang onder het woonzorgcentrum Ter Harte.”

Nu begint de laatste fase van deze werken. “Daarbij worden nieuwe verkeerslichten en nutsleidingen geplaatst en wordt een aansluiting van de fietspaden voorzien. Ook wordt tijdens deze fase de middenberm aangepast. Na de werken zal namelijk ook de linksafslaande beweging vanuit de Machelenstraat naar de Schaarbeeklei richting Brussel mogelijk zijn, waardoor bestuurders niet meer verplicht langs het centrum van Vilvoorde moeten rijden. Daartoe worden de nodige afslagstroken aangebracht.”

De werken zullen ondanks de voorzorgsmaatregelen de nodige hinder met zich meebrengen. “Het verkeer op de Schaarbeeklei richting Vilvoorde zal over één rijstrook moeten. We vragen ook om steeds de signalisatie in het oog te houden. De Vilvoordelaan kan wel bereikt worden via de Luchthavenlaan of Kerklaan. We hebben voor de uitvoering bewust gekozen voor augustus om de hinder te beperken. Bedoeling is dat de werken voltooid zijn voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september”, aldus nog Vaes.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise