“Ook eigen personeel dupe van parkeerbeleid”

 

Niet alleen bij de inwoners maar ook bij het stads- en OCMW-personeel heerst grote onvrede over het parkeerbeleid van de stad. “Heel wat werknemers komen met de auto naar het werk of hebben de auto nodig voor hun beroep. Velen moeten nu een parkeerkaart van liefst 350 euro aanschaffen”, klaagt vakbondsafgevaardigde Danny Polspoel (ACOD) aan. De stad belooft dat er snel overleg komt.

Het nieuwe parkeercontract met Apcoa is sinds 1 oktober in voege. Het daaraan gekoppelde ‘aangepaste’ parkeerbeleid heeft al voor heel wat ongenoegen gezorgd bij de bevolking. Zo werd de betalende zone flink uitgebreid en de tarieven gingen ook fluks de hoogte in.

Maar ook bij het stads- en OCMW-personeel zit het ongenoegen diep. Velen komen met de wagen naar het werk en moeten voortaan noodgedwongen in een (nieuwe) betalende zone parkeren. En een parkeerabonnement kost voortaan jaarlijks 350 in plaats van 290 euro.

“De stad verwacht van een aantal medewerkers dat zij voor dienstverplaatsingen hun eigen voertuig gebruiken. Deze personeelsleden hebben echter geen mogelijkheid tot vrij parkeren dus moeten ook zij een abonnement kopen. Zonder enige tussenkomst”, legt afgevaardigde Danny Polspoel (ACOD), tevens planoloog bij de stad, uit. “Wij vinden dat het stadsbestuur best iets voor het eigen personeel mag doen…”

Ook de impact op het OCMW-personeel is groot. Door de uitbreiding van de zone betalend parkeren, vallen personeelsleden van de stad – die tot nu gratis konden parkeren – onder een betaalde zone. Om dat op te vangen, heeft de stad parkeerplaatsen opgeëist op de gratis OCMW-parking aan de serviceflats Ter Linde. Maar daardoor moesten weer heel wat OCMW-personeelsleden hun verzekerde – gratis – plaats opgeven, met uiteraard opnieuw grote onvrede tot gevolg.

Polspoel ziet een mogelijke oplossing. “Jaren terug werd al de suggestie gedaan om een derde parkeerkaart in te voeren voor het personeel, enkel bruikbaar tijdens de diensturen.”

Vanuit de oppositie wordt intussen met scherp geschoten. “Dat het stads- en OCMW-personeel daarbij op geen enkel moment betrokken werd bij de onderhandelingen over de parkeerregeling, is onbegrijpelijk”, aldus Peter Van Kemseke (CD&V).

“De wereldvreemdheid van het schepencollege is groot”, sneert Alain Van Hende (Vilvocraten). “Burgemeester en schepenen gunnen zichzelf anders wel een gratis parkeerkaart op de kap van de Vilvoordse belastingbetalers.”

“We zijn alle opmerkingen aangaande het aangepaste parkeerbeleid aan het verzamelen en daarna zullen we oplossingen zoeken”, reageert bevoegd schepen Francine De Prins (Groen). “De uitbreiding van de parking achter de school De Vest is er één van. Daar kunnen 150-tal plaatsen bijkomen op korte termijn. Hoe de verplaatsing van daar naar het werk zelf moet gebeuren zijn we nog aan het bekijken.

We willen alleszins ook het aantal stadsfietsen uitbreiden. Wat een derde parkeerkaart betreft: dit stuit op juridsiche bezwaren. Bepaalde personeelsleden bevoordelen ten opzichte van andere kan niet. Er komt wel nog overleg met de vakbonden. Dat wij als schepenen een parkeerkaart hebben, lijkt mij logisch. Het is niet de bedoeling dat wij de hele dag op het stadhuis blijven zitten…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise