Gemeenteraadsleden ondervraagd over mogelijke schriftvervalsing

Meer dan drie jaar nadat de voordrachtsakte van burgemeester Hans Bonte (sp.a) ondertekend werd, worden alle dertig Vilvoordse gemeenteraadsleden dezer dagen ondervraagd over mogelijke schriftvervalsing. Het onderzoek komt er na een klacht van oppositielid Alain Van Hende (Vilvocraten). Volgens hem werd – nadat alle handtekeningen gezet waren – een zinnetje aan de akte toegevoegd.

De klacht rond de mogelijke schriftvervalsing werd op 13 mei 2014, anderhalf jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, ingediend. Nadat 30 gemeenteraadsleden in 2012 de burgemeestersakte van Vilvoords burgemeester Hans Bonte hadden ondertekend, zou daar immers in een zinnetje aan toegevoegd zijn dat schepen Johan Serkeyn (ook sp.a) waarnemend burgemeester zou worden als Bonte minister werd. In de aanloop naar de federale en Vlaamse verkiezingen was er immers even sprake van dat Bonte minister zou kunnen worden als sp.a in de meerderheid zou belanden, wat uiteindelijk niet gebeurde.

“Dit is een manifeste vervalsing van de voordrachtsakte van Bonte”, zei oppositielid Alain Van Hende ruim een jaar geleden. “Handtekeningen van meerdere leden van de gemeenteraad werden misbruikt.”

Toen Bonte destijds te horen kreeg dat Van Hende een klacht tegen hem ingediend had, reageerde de burgemeester furieus. “Dit verhaal is volledig uit de lucht gegrepen. Van Hende is duidelijk op zoek naar aandacht. Ik lig er niet wakker van”, klonk het toen.

Maar nu is het parket Halle-Vilvoorde toch gestart met de verhoren van de Vilvoordse gemeenteraadsleden. Enkelen werden de voorbije dagen al als getuige verhoord, andere worden de komende dagen verwacht. “Het klopt dat alle gemeenteraadsleden die destijds mijn voordracht ondertekenden, nu opgeroepen worden als getuige”, bevestigt Bonte het verhaal. “Waarom men daar nu – ruim drie jaar nadat de akte ondertekend werd – nog mee afkomt, is mij een raadsel. Ik ben echter wel gerust over de afloop. Zelf heb ik geen uitnodiging gekregen van het parket.”

Ondertussen loopt er ook nog een tweede klacht van oppositielid Van Hende tegen Bonte. Zo beschuldigt Van Hende de burgemeester van de Zennestad ervan gesjoemeld te hebben bij de verkoop van zeven stadswoningen aan de nv Vitare, een sociale huisvestingsmaatschappij waarin Bonte als bestuurder zetelde. De gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, dacht er evenwel anders over. Van Hende speelde het dossier daarop door aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Zij trad het oppositielid echter bij en floot de gouverneur terug. Maar door het getalm in het dossier, kon Homans niet meer optreden.

Daarop trok Van Hende met zijn klacht naar de procureur des Konings, waarna de klacht toegevoegd werd aan de eerdere klacht over de mogelijke schriftvervalsing van de voordrachtsakte.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise