Eindelijk schot in renovatie station?

De NMBS bekijkt onder dreiging van een dwangsom nu toch hoe ze op korte termijn de noodzakelijke werkzaamheden aan het station van Vilvoorde kan aanvatten. Dat heeft NMBS-baas Jo Cornu aan de stad laten weten.

Het station van Vilvoorde verkeert al een hele tijd in een schabouwelijke toestand. De plannen voor een vernieuwing van om en bij de 20 miljoen euro dateren al van 2008, maar tot vandaag blijven grote werkzaamheden uit.

Cornu belooft nu toch om daar verandering in te brengen. De NMBS-baas schrijft dat in een brief die gericht is aan de stad. Het gaat om een antwoord op een ingebrekestelling door de stad Vilvoorde, die dateert van vorige maand. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) dreigt namelijk met dwangsommen als de werkzaamheden niet snel starten.

De nieuwe aanpak die Cornu voorstelt, is een gefaseerde uitvoering. De NMBS levert de middelen om eerst de dringendste herstellingswerken te doen. Daarna volgt de renovatie van de perrons. Ten slotte volgen de grotere werkzaamheden, zoals de bouw van een nieuwe onderdoorgang.

“Een timing willen we daar niet op plakken. Maar laat het duidelijk zijn dat dit dossier de nodige urgentie heeft”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. In de brief spreekt Cornu ook van “een dringende aanpak”.

Burgemeester Bonte is tevreden met de brief. “Voor het eerst in heel deze episode ben ik voorzichtig optimistisch, maar ik ben nog steeds waakzaam. Ik hoop dat er nu vaart achter wordt gezet, zodat er geen juridisch vervolg aan gegeven moet worden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise