Actiecomités gaan in tegen GRUP Uplace

De Vilvoordse actiecomités Vilvoorde Ontspoort en Werkgroep Respect D3F, die zich kanten tegen de plannen om de ringtram Jette-Vilvoorde-Zaventem aan te leggen, hebben een bezwaarschrift ingediend in het kader van het openbaar onderzoek van het GRUP dat de komst van Uplace moet mogelijk maken. Hierin wordt kritiek geuit op het feit dat de milieueffecten van de aanleg van deze voor Uplace bedoelde tramlijn niet onderzocht werden.

Bezwaren ten aanzien van dit GRUP mogen in principe enkel betrekking hebben op de gebieden die in het GRUP opgenomen zijn, maar de actiecomités wijzen erop dat de consequenties van de komst van Uplace veel verder reiken dan enkel dat plangebied, ook wordt geen rekening gehouden met de vele andere projecten die ten noorden van Brussel op stapel staan.

In het plan-MER wordt de ringtram opgevoerd als een ‘milderende maatregel’ wat het autoverkeer betreft, maar er is geen aandacht voor de enorme milieu- en ruimtelijke impact die deze zal veroorzaken.

De actiecomités herhalen daarom hun pleidooi om naar aanleiding van de plannen voor de ringtram een globaal mobiliteitsplan voor Vilvoorde op te maken. Om de verkeersproblematiek op de Brusselse ring te verbeteren geven ze de voorkeur aan de modernisering van het huidige busnet boven de ringtram. Het busvervoer dient te gebeuren met elektrische bussen op eigen rijstroken.

In ondergeschikte orde pleiten ze voor een alternatief tramtracé doorheen Vilvoorde gaande van de uitrit van de ring ter hoogte van het militair ziekenhuis langs de Tyraslaan over het kanaal richting de Schaarbeeklei naar de CAT-site en de zone achter het station.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise