Aanleg parking Grote Markt start in 2016

De aanleg van een ondergrondse parking onder de Grote Markt wordt nu echt concreet. De werken starten al in 2016 en net als de bijhorende hinder zullen ze een goed jaar duren. Oppositiepartij CD&V hekelt dat eerst een politieke beslissing wordt genomen en dat de mobiliteitsimpact nu nog bestudeerd moet worden.

Open VLD, SP.a-Groen en N-VA beslisten in oktober vorig jaar dat er een ondergrondse parking moet komen onder de Grote Markt. De andere optie – een ondergrondse parking onder het Rooseveltplein – werd door de meerderheidspartijen van tafel geveegd.

Nu raken de concrete plannen stilaan bekend. Schepen Francine De Prins (Groen) gaf op de gemeenteraad tekst en uitleg naar aanleiding van een interpellatie van CD&V. “In eerste instantie zal begin 2015 de concessiehouder van de parking (voor 10 of 15 jaar) gekozen worden. Deze zal ook de kosten voor de bouw van de parking zelf dragen. In 2016 moeten de werken van start gaan. Zij zullen zowat een jaar duren.”

Uiteraard gaan die heel wat hinder veroorzaken. De huidige parkeerplaatsen op de Grote Markt zelf verdwijnen waardoor het parkeerprobleem gedurende die perioden nog nijpender wordt. Ook voor de handelszaken op de Grote Markt zal het logischerwijs een moeilijk jaar worden.

“De parking zelf gaat zowat 200 plaatsen tellen”, vervolgt De Prins. “Er is vanuit de stad een bedrag begroot van 3,5 miljoen euro voor de heraanleg van de Grote Markt en de kleine zijstraatjes en ook de Bergstraat en de Gulden Schaapstraat. Een stuk van Leuvensestraat wordt autoluw vanaf de Troostbasiliek tot de Nowélei en het stuk van Nowélei tot Grote Markt wordt autovrij.”

Een en ander doet bij oppositiepartij CD&V echter heel wat wenkbrauwen fronsen. “Deze beslissing werd genomen ondanks een negatief advies in een door de stad bestelde studie”, zegt fractieleider Peter Van Kemseke. “Wij begrijpen niet waarom de stad deze studie naast zich neerlegt. We vrezen dat er onvoldoende rekening gehouden is met de mobiliteitsimpact en dat het stadscentrum helemaal zal dichtslibben en nog moeilijker bereikbaar wordt.”

Van Kemseke verwijst ook naar de beslissing van de Vlaamse regering over het voorkeurstracé van het Brabantnet. “Als er een tram komt door de Stationslei zal dit onvermijdelijk ook een mobiliteitsimpact hebben op de rotondes. Dit was nog niet eens ingecalculeerd in de beslissing van het stadsbestuur.”

De Prins aanvaardt de kritiek gedeeltelijk maar volgens haar was er ook geen alternatief. “Een ondergrondse parking op het Rooseveltplein was financieel sowieso niet haalbaar. We weten alleszins dat we moeten opletten voor het dichtslibben van het centrum. We gaan in het najaar dan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken voor Vilvoorde, aangepast aan de komst van die parking.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise