Vilvoorde wil huisjesmelkers systematisch aanklagen

De stad Vilvoorde gaat voortaan systematisch klacht indienen tegen vastgoedmakelaars die foutieve informatie verspreiden bij potentiële kopers.

Vilvoorde treedt sinds midden 2012 hard op tegen eigenaars die gezinswoningen zonder vergunning opdelen in (te kleine) appartementen.

Toch blijven, volgens de stad, sommige vastgoedmakelaars hardleers en bieden zij nog steeds onvergunde appartementen aan.

Zowel de huurders als de onwetende eigenaars komen hierdoor in de problemen. Het stadsbestuur liet vorige week een pv opmaken tegen een dergelijk bedrieglijk immobiliënkantoor uit Mechelen.

‘Het illegaal opdelen van woningen leidt tot een dalende woonkwaliteit en overbewoning’, stelt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

‘Het fenomeen doet wijken verloederen en zorgt voor een toenemende parkeerdruk. Deze praktijken leiden regelrecht naar huisjesmelkerij.’

‘Niet enkel raken kwetsbare groepen in de problemen, maar ook de stad en het OCMW moeten ervoor opdraaien, aangezien zij de getroffen gezinnen begeleiden naar een andere woning.’

Vilvoorde startte sinds midden 2012 al meer dan 130 dossiers op en schreef meer dan 100 processen-verbaal uit.

Tegelijk werden alle notarissen en vastgoedmakelaren ingelicht rond de geldende wetten.

Het bestuur gaat nu een stap verder en legt klacht neer bij de koepel van vastgoedmakelaars met het dringend verzoek de recidiverende makelaars te schorsen.

Gelijktijdig wordt een klacht neergelegd bij de federale overheidsdienst Economie op basis van de schending van de consumentenwetgeving.

‘Dit is evident aangezien het kantoor de potentiële kopers op het verkeerde been zet door een gezinswoning te verkopen als een woning met vijf appartementen’, aldus Bonte.

De stad overweegt nog een schadeclaim om de kosten voor de stad en het OCMW, als gevolg van deze praktijken, te recupereren.

‘Huisjesmelkers brengen we voortaan systematisch voor de rechter’, besluit Bonte.