AWV naar Raad van State tegen reclamepanelen langs ring

Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) trekt naar de Raad van State om een groot reclamebord langs de Brusselse ring ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde weg te krijgen. Dat zou de weggebruikers te veel afleiden.

Het paneel staan echter op Brussels grondgebied en noch vanuit de stad noch vanuit het Gewest kwam al een officiële reactie op de vraag van AWV.

Het opvallende reclamepaneel op de binnenring vlak voor het viaduct van Vilvoorde is al een tijdje een doorn in het oog van AWV. Het betwiste bord staat weliswaar op Brussels grondgebied, maar leidt volgens het agentschap automobilisten op de Ring te veel af.

Het gaat om een groot bord waarop momenteel reclame staat voor D’Ieteren en dat ‘s avonds verlicht is.

‘De wetgeving terzake is nochtans duidelijk’, zegt woordvoerder Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. ‘Een strook van 30 meter van de autosnelweg moet helemaal bouwvrij zijn. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor boodschappen van de overheid. Dit is voor ons echte geen principekwestie maar een zaak van verkeersveiligheid.’

Geen respons

Ondanks herhaalde pogingen kwam er tot op heden echter nog steeds geen respons vanuit het Brusselse.

‘Er is contact geweest met de stad die de vergunning afgeleverd én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat stedenbouwkundig de macht heeft om die in te trekken. We hebben echter nog steeds geen officiële reactie gekregen. Omdat het gaat om de verkeersveiligheid willen we dat er zo snel mogelijk iets gebeurt.’

‘Wij kunnen niet blijven wachten. Jammer genoeg zien wij ons dan ook genoodzaakt beroep te doen op juridische middelen.’

Concreet gaat AWV zelfs twee verzoekschriften indienen bij de Raad van State. Naast het reclamepaneel dat nu al zichtbaar is, werd door Brussel namelijk nog een tweede tijdelijke vergunning afgeleverd voor een reclame die met een dekzeil aan een werf in de Béjarlaan zal bevestigd worden.

Ook die reclame valt echter binnen de 30 meter van de ring. De procedure moet tot schorsing en nietigverklaring van de vergunningen leiden. 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise