Gunter Desmet: "Circulatieplan Ternat heeft geen rechtsgrond"

Het omstreden circulatieplan in Ternat zorgde dinsdagavond op de gemeenteraad nog maar eens voor ophef.

Oppositieraadslid Gunter Desmet (CD&V en Volks) confronteerde de meerderheid met de vaststelling dat er voor het circulatieplan momenteel zelfs geen enkele juridische basis is.

“Het circulatieplan werd ingevoerd met een tijdelijk besluit van de burgemeester dat liep van 31 maart tot 28 april 2015”, aldus Desmet. “Het was de bedoeling om aan de gemeenteraad van 28 april een aanvullend reglement voor te leggen, maar dat is niet gebeurd, ook niet nadien. Er bestaat dus gewoon geen enkele rechtsgrond. Alle gewijzigde verkeerssignalisatie staat er dus illegaal.”

Burgemeester Parys (LVB) moest met enig schaamrood toegeven dat Desmet ‘administratief’ wel gelijk had. “Maar ik wil niet dat er nu verwarring wordt gezaaid naar de burger. Zelfs als een bord verkeerd staat belet dat niet dat het toch moet worden opgevolgd door de burger”, antwoordde Parys.

Of dat laatste ook juridisch steek houdt, is nog maar de vraag. Een rechter zal zeker niet ongevoelig zijn voor het argument dat er voor de betrokken verkeersborden geen geldig politiereglement bestaat. Ook de politie zelf zal nu minder geneigd zijn om controles uit te voeren op een situatie met een betwistbare juridische grond.

De aanpassingen die op de gemeenteraad van 29 oktober werden goedgekeurd – het opheffen van de enkelrichting in de Molenstraat en de Bodegemstraat, plus de aangepaste inrichting en ontsluiting van de Markt – worden normaal gezien binnen een tweetal weken uitgevoerd.

Op advies van het studiebureau Grontmij worden aan het – sowieso tijdelijke – plan voor de Markt nog twee kleine aanpassingen aangebracht. Zo komt er laad- en loskade aan de Kruidvat-winkel en wordt – voor de veiligheid van de fietsers – het geplande schuinparkeren in de richting van de Gemeentehuisstraat vervangen door langsparkeren.

Volgens schepen van Mobiliteit Luc Wachtelaer (LVB) wordt de belijning normaal gezien aangepast in de eerste week van december.