Lokettenzaal oud postgebouw gesloopt

In de Prieelstraat werd dinsdag de oude lokettenzaal van de post gesloopt. Het postkantoor van Asse was er tot december 2013 gevestigd.

Het logistiek centrum van de post was al eerder verhuisd naar Ternat, waardoor het oude gebouw, in feite twee aaneensluitende gebouwen, te groot was voor de nog overgebleven postdiensten.

De familie Van Dooren, eigenaar van de panden, vroeg eerder dit jaar een sloopvergunning, omdat ze plannen had voor een nieuw wooncomplex. De gemeente Asse gaf de vergunning, maar het Agentschap Onroerend Erfgoed verzette zich tegen de afbraak van het oudste pand, het herenhuis rechts, dat teruggaat tot het eind van de 19de eeuw.

Het Agentschap argumenteerde dat het gebouw nog in degelijke staat is, dat dit type herenhuizen zeldzaam wordt in het centrum van Asse en het behoud nodig is voor het historisch karakter van de dorpskern.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant volgde de visie van Onroerend Erfgoed en besliste dat enkel de lokettenzaal mocht worden gesloopt. De lokettenzaal werd later gebouwd en heeft geen erfgoedwaarde.

Een nieuwbouw op die plaats is nog voor niet onmiddellijk. Het aansluitende perceel links, dat ook deel zou uitmaken van het wooncomplex, wordt momenteel nog als parking verhuurd aan de Liberale Mutualiteit, in afwachting van hun nieuwbouw verderop in de Prieelstraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk