Boeren voeren actie aan op- en afrit Ternat (+ foto's)

Een vijftigtal landbouwers uit het Pajottenland en de Denderregio hebben vanmiddag twee uur actie gevoerd aan het op- en afrittencomplex in Ternat.

De boeren, die lid zijn van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), bezetten met een 25-tal tractoren beurtelings de kruispunten van de Assesteenweg met de beide op- en afritten van de E40 richting Brussel en Oostende.

Ternat was een van de negen verkeersknooppunten waar het ABS vandaag actie voerde om de onzekere bedrijfssituatie van vele landbouwers in ons land aan te klagen. De boeren vragen aan Europa een kostendekkende prijs voor onder meer vleesvee, varkens en de melk.

Ze willen een herziening van de wet van 6 april 2010 die de marktpraktijken en de consumentenbescherming regelt.

De actie in Ternat verliep al bij al in een gemoedelijke sfeer. Er was hinder op de Assesteenweg en op de E40, maar in afspraak met de uitgebreid aanwezige politiemacht werd het verkeer regelmatig druppelsgewijs doorgelaten.

De op- en afrit richting Aalst werd vrij snel weer vrijgegeven om de avondspits vanuit Brussel niet te verstoren. De op- en afrit richting Brussel bleef dicht tot 15.45 uur.

Heel even raakten de gemoederen verhit toen een jonge chauffeur wat al te bruusk wilde doorrijden. De boeren blokkeerden daarop zijn wagen. Na bemiddeling door de politie en verontschuldigingen van de jongeman mocht hij uiteindelijk doorrijden.

Ook het kruispunt van Assesteenweg met de Ninoofsesteenweg in Eizeringen (Lennik) werd korte tijd afgesloten.

De geplande actie aan het op- en afrittencomplex in Aalst ging uiteindelijk niet door, omdat het ABS de situatie daar te ingewikkeld vond.