Ternat houdt gratis planadvies in beraad

De oppositiefractie CD&V en Volks lanceerde dinsdag op de Ternatse gemeenteraad een voorstel om de Ternatse bouwers en verbouwers gratis planadvies te geven. Raadslid Geert De Feyter stelde voor om in te tekenen op het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen.

Bouwers en verbouwers kunnen zo worden geholpen met vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, het vermijden van koudebruggen, zonne-energie, waterbesparing en duurzame materialen.

Geert De Feyter: ‘De provincie Vlaams- Brabant biedt de gemeenten de mogelijkheid om in te tekenen op het Provinciaal Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen. Het biedt een digitaal en telefonisch loket duurzaam bouwen (naar particulier en lokale overheid), begeleiding voor grote gemeentelijke projecten en planadvies naar particulieren.’

‘Wij willen de jonge gezinnen met bouw en verbouwplannen steunen door dit planadvies gratis te laten aanbieden in Ternat. Normaal gezien kost een advies 25 euro op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse maar de gemeente kan beslissen deze bijdrage voor haar rekening te nemen. Dat laatste stellen wij dan ook voor.’

Volgens schepen Armand Van Malderen (LVB) is dat een taak van de consulenten van de interlokale vereniging voor woonbeleid, maar volgens De Feyter zijn die consulenten totaal niet opgeleid voor wat de mensen van planadvies doen.

Dertig adviezen

‘Ik heb het even nagevraagd bij Dubo: het zou voor een gemeente als Ternat op maximaal een 30-tal adviezen per jaar komen, dus maximaal 1.500 euro op een totaal exploitatiebudget van 16.8 miljoen. Het gratis aanbieden kan een stimulans zijn voor gezinnen die aan het (ver)bouwen zijn en die dus op elke euro kijken.’

Schepen Luc Wachtelaer (LVB) stelde voor de zaak nog even te onderzoeken, zodat de beslissing werd verdaagd naar volgende gemeenteraad.