Kerkfabriek en gemeentebestuur beslechten geschil pastorij Vlezenbeek

De kerkfabriek van Vlezenbeek en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw bereikten, na een geschil van bijna dertien jaar, een minnelijke schikking over de eigendom van de pastorij van Vlezenbeek.

De rechtszaak over het eigendomsrecht liep al sinds 2001.

‘Na onderhandelingen in een constructieve sfeer, werd een minnelijke schikking getroffen, waardoor de rechtszaak kan stopgezet worden en de pastorij nuttig gebruikt kan worden door de gemeenschap van Vlezenbeek. Beide partijen deden ‘water in de wijn’’, luidt het in een mededeling van het gemeentebestuur.

De naakte eigendom wordt in het akkoord toegekend aan de kerkfabriek van Vlezenbeek.

Het gemeentebestuur verwerft meteen een erfpacht voor 60 jaren voor het symbolische bedrag van 1 euro per jaar en maakt het geschikt voor gebruik ten behoeve van de lokale gemeenschap.

‘Het is de wens van het gemeentebestuur en van de kerkfabriek om zo het gebouw te bewaren voor de lokale gemeenschap.’

Beide partijen spraken principieel af om de gelijkvloerse verdieping herin te richten met een grote ruimte, die ook kan opgedeeld worden in kleinere ruimten, die ter beschikking kunnen gesteld worden van de lokale gemeenschap.

De lokalen voor de kerkfabriek, de parochie en de bedienaar van de eredienst zullen na de aanpassingswerken naar de eerste verdieping verhuizen.

In het akkord werd eveneens de mogelijkheid opgenomen om jeugdlokalen te bouwen in de pastorietuin.

Het gemeentebestuur won voorafgaandelijk advies in bij het Bestuur Binnenlandse Aangelegenheden. In de meerjarenbegroting werd voor de aanpassingswerken 500.000 euro ingeschreven voor 2016.