Maatregelen voor offerfeest in Vlezenbeek

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw neemt speciale maatregelen voor het offerfeest van de moslimgemeenschap. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober worden in het slachthuis van slagerij Michel Froidmont op de Postweg in Vlezenbeek terug schapen geslacht.

Op 15 oktober wordt een piek verwacht tussen 10 en 14 uur. Die dag geldt een aangepast verkeersplan. Omdat Dilbeek de omleiding niet langer over haar grondgebied wil zien werd een alternatieve route uitgewerkt. Twee stewards zorgen er voor dat de verkeersdoorstroming in goede banen wordt geleid.

De rotonde in Vlezenbeek wordt gevrijwaard om een blokkering te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Bij het slachthuis worden één inrit en twee uitgangen voorzien waar geritst kan worden.

Slachtbewijzen

De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is vergund als een tijdelijke slachtinrichting.

Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting moeten beschikken over een slachtbewijs, afgeleverd door de gemeente, maar ter plaatse in het slachthuis te verkrijgen aan 5 euro per slachtbewijs. De gemeente oefent een controle uit en stempelt de slachtbewijzen af. Er zullen naar schatting meer dan 1.500 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Vorig jaar werd het opgelegde quotum overschreden tot bijna het dubbele aantal schapen, maar de frequentie van 120 voertuigen per uur was realistisch en controleerbaar. Het gemeentebestuur legde opnieuw een quotum vast van maximum 2.400 schapen per dag. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.