Provincie investeert in fietssnelwegen in Asse ​

De provincie Vlaams-Brabant investeert 1.553.763,96 euro in de aanleg van een stuk van de fietssnelweg F221 tussen Sleewagen en Voorstehoeve en een stuk van de  F212 tussen Kruiskouter en Spoorwegbaan in Asse.

De gemeente Asse plant de aanleg van een aantal stukken fietspad langs de fietssnelwegen F221 en F212.

Op de F221 wordt de fietssnelweg aangelegd langs de spoorlijn tussen Sleewagen en Voorstehoeve. Het stuk heeft een lengte van 700 meter.

Kaart met locatie van nieuw stuk fietssnelweg tussen Sleewagen en Voorstehoeve.

Op de F212 wordt de fietssnelweg tussen Kruiskouter en Zittert aangelegd. Het gaat om één van de laatste belangrijke werken aan deze fietssnelweg tussen het centrum van Asse en Zellik. Het stuk heeft een lengte van 800 meter.

Kaart met locatie van nieuw stuk fietssnelweg tussen Kruiskouter en Zittert.

De nieuwe fietspaden bestaan telkens uit een fietsweg van 4 meter breed en wordt aangelegd in zwarte asfalt. Langs beide zijden van de fietsweg wordt een uitwijkstrookvoorzien in grindgazon voor andere gebruikers, zoals wandelaars of fietsers, die even willen stoppen. Er komt verlichting langs de fietspaden.

Op beide stukken fietssnelweg wordt er een verkeersfilter voorzien. Dit groene middeneiland met bomen maakt de route ook aantrekkelijker. Ter hoogte van de overweg Zittert komt nog een rustpunt met bomen en picknicktafels.

De werken zijn gestart op vrijdag 3 november en lopen vermoedelijk tot aan de zomer van 2024.

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Een fietssnelweg brengt fietsers vlot, veilig en comfortabel over een langere afstand.”

De provincie Vlaams-Brabant wil daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigt gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.

Sleewagen te Mollem

“In Asse hebben we van koning Fiets een absoluut beleidsspeerpunt gemaakt. We versterken de zwakke weggebruiker”, zegt ook burgemeester Koen Van Elsen. ”Bij de herinrichting van straten staan fietsers en voetgangers voorop. Wie omschakelt naar de fiets wordt niet langer gestraft, maar beloond. Het aantal fietsers binnen de gemeente stijgt gestaag. Koning Fiets is een volwaardig alternatief voor de auto. De realisatie van de F212 en F221 vormen hier een zeer belangrijk onderdeel van.”

De subsidies voor deze fietsinfrastructuur komen uit het Fietsfonds. Fietssnelwegen op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoen aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kunnen daardoor tot 100% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Topartikels bij Goeiedag.be