Dronken, geen rijbewijs en niet verzekerd, ook dat kan!

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 januari hield de politiezone AMOW opnieuw verkeerscontroles in het kader van het “Weekend zonder alcohol achter het stuur.” Daarbij werden op zes locaties, verspreid over de hele zone, bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal werden er op deze twee dagen 622 ademtesten afgenomen. Van al die gecontroleerde bestuurders blies maar liefst 97,9% negatief!

Twaalf bestuurders legden wel een positieve ademanalysetest af. Bij twee daarvan werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Twee bestuurders waren op weg zonder rijbewijs en hun voertuig werd voor zes uur ingehouden.

Eentje stak er toch wel echt bovenuit want hij weigerde om zowel een ademtest, een ademanalysetest als een bloedproef te laten afnemen! De betrokkene werd bestuurlijk van zijn vrijheid benomen ter ontnuchtering. Bovendien bleek dat die persoon geen houder was van een rijbewijs en dat het voertuig waar hij mee reed niet verzekerd was! Zijn voertuig werd dan ook in beslag genomen en getakeld.

Tijdens de controles werden ook enkele andere inbreuken vastgesteld. Vijftien keer werd vastgesteld dat de gordel niet werd gedragen en ook het rijden zonder rijbewijs of het niet op zak hebben werd meermaals geconstateerd. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be