Inwoners Lennik kunnen naar recyclageparken Ternat en Roosdaal

De samenwerking van de gemeenten Lennik, Roosdaal en Ternat rond de intergemeentelijke recyclageparken is van start gegaan. Deze samenwerking kwam tot stand op vraag van de gemeenten en onder leiding van Intradura, die de parken van Roosdaal en Ternat uitbaat. Alle partijen zagen dan ook heel wat voordelen, een goede zaak. Deze samenwerking heeft voor de inwoners heel wat voordelen. De openingsuren werden op elkaar afgestemd, en uitgebreid.

Als inwoner kan je nu 6 dagen op 7 terecht op een recyclagepark, maandag en woensdagvoormiddag zijn nu 2 extra momenten dat het recyclagepark zal geopend zijn, een extra service. Burgemeester Irina De Knop (Lennik): “De inwoner kan nu terecht op het recyclagepark dat het dichtst bij de woonplaats is, waardoor er heel wat minder kilometers moeten worden afgelegd. Deze samenwerking kadert perfect in de uitvoering het Klimaatplan om tegen 2030 een vermindering te hebben van 40% CO2-uitstoot. Vervoer en mobiliteit is nog steeds één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot in een gemeente.”

Schepen Geert De Feyter (Ternat): “Deze samenwerking zorgt voor een ruimere dienstverlening, gelijke tarieven in beide recyclageparken, hogere kostenefficiëntie en reductie van CO2-uitstoot. Het zou van slecht bestuur getuigen om dit niet doen.”

“Zoals elke gemeente werden ook wij geconfronteerd met de kosten van de inflatie. Bij het in kaart brengen van de bezettingsgraad van het recyclagepark bleek deze gemiddeld nog geen 50% te bedragen, wat niet houdbaar is. Naast de uitbreiding van de openingsuren en dus dienstverlening naar de inwoner toe, betekent de optimalisatie van het gebruik dus ook een financiële besparing voor de gemeente” aldus burgemeester Wim Goossens (Roosdaal).

Via intradura.mijnrecyclagepark.be kan je makkelijk zelf je afspraak boeken of via het call center van Intradura 02 334 17 40

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland