Gemeenten uit het Pajottenland breiden GAS-boetes uit naar snelheids- en parkeerovertredingen

De 6 gemeenten van de politiezone Pajottenland voeren een aanpassing van het politiereglement in waardoor ze GAS4- en GAS5-overtredingen kunnen laten behandelen door een sanctionerend ambtenaar. De gemeenteraden van Lennik, Galmaarden, Herne en Gooik keurden het princiep al goed. Ook de gemeenten Pepingen en Bever zijn geneigd zich aan te sluiten. De gemeente Lennik wil zelfs een privĂ©firma inzetten om via trajectcontroles de snelheidsbeperkingen te controleren en sanctioneren.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...