Dierenwelzijnsteam Pol AMOW reed zich in de kijker op Nationale Feestdag

Doordat eerstelijnsdiensten van de landelijke politiezone vaak worden geconfronteerd met diergerelateerde tussenkomsten ontstond het idee om specifieke capaciteit in deze problematiek te investeren en de dieren als het ware een stem te geven.

Perswoordvoerder-commissaris Fred Scrayen: “Een interne oproep zorgde voor veel reacties bij medewerk(st)ers die zich met veel enthousiasme en interesse wensten in te zetten voor de dieren in onze samenleving. Het team is samengesteld uit leden van verschillende diensten die het dierenwelzijn als taakaccent behartigen, naast hun dagelijks takenpakket.

De ontvangst door het publiek en de besturen was van meet af aan zeer positief. Het team krijgt heel wat oproepen en boekte al heel wat positieve resultaten. Het bestaan van het dierenwelzijnsteam, dat regelmatig herbezoeken na vaststelling van problematische situaties doet, genereert tevens een zeer groot preventief effect.”

En dat alles ging niet ongemerkt voorbij want het dierenwelzijnsteam kreeg de eer om deel te mogen nemen aan het defilé in het kader van de viering van de Nationale Feestdag. Het team verplaatste zich ecologisch verantwoord met een innoverende testwagen op waterstof!

“De Pol AMOW bereidt zich volop voor op de omslag naar CO2-vrije voertuigen. In het nieuwe commissariaat worden laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien, maar alternatieven worden zeker ook getest.

In het voorjaar van 2023 wordt het nieuwe hoofdcommissariaat op de Asphaltcosite in Asse in gebruik genomen. Het trendsettend gebouw zal quasi energieneutraal zijn. Fossiele brandstoffen worden gebannen. Pol AMOW streeft ernaar om future-proof zowel de burger als de dieren én het milieu centraal te stellen,” aldus Scrayen.

En er is meer. Spreekt deze benadering van politiewerk je aan? Neem dan gerust contact op. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be