PFAS-verontreiniging De Loods en Brandweerkazerne in Opwijk

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de sites van Doortstraat 2 (gemeentelijke werkliedenloods) en Processiestraat 22/24 (brandweerkazerne).

Op verschillende meetpunten zijn in de bodem en het grondwater verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Op basis van deze metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond de sites.

Plan zone brandweer 100 en 500 meter – zone De Loods 100 en 500 meter

No regret-maatregelen zijn maatregelen vanuit het voorzorgsprincipe die worden aanbevolen rond een medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen.

De van toepassing zijnde no regret-maatregelen voor de site Doortstraat 2 en Processiestraat 22/24 zijn te raadplegen op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/opwijk-no-regret-maatregelen-pfas.

 • No regret-maatregelen Doortstraat

www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/opwijk-no-regret-maatregelen-pfas#no-regret-maatregelendoortstraat

 • No regret-maatregelen Processiestraat

www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/opwijk-no-regret-maatregelen-pfas#no-regret-maatregelenprocessiestraat

Opwijkenaren die wonen in het doelgebied, ontvangen binnenkort een brief in de bus met meer informatie.

Topartikels bij Goeiedag.be