Negen Oekraïense oorlogskinderen in basisscholen

Er werden tot nu toe negen aanvragen gedaan voor de opname van een Oekraïens oorlogskind in een Grimbergse basisschool. Drie ervan vonden reeds een plek en de andere zes zullen ook na het paasverlof kunnen instappen.

“Deze kinderen werden, gelet op de voorkeurschool van de opvanggezinnen maar ook rekening houdend met de draagkracht van de individuele school, verspreid over verschillende basisscholen”, zegt Onderwijsschepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Met de directies van de basisscholen wordt er geregeld overlegd om de situatie op de voet te volgen. De spreiding werd dan ook in onderling overleg bepaald.”

Omdat het aantal kinderen nog vrij beperkt is werd er voorlopig niet gekozen om hen in één school te centraliseren. “Wel wordt er preventief nagedacht hoe dit wel zal kunnen verlopen voor het geval de cijfers zouden stijgen.”

Grimbergenaren met kennis van de Oekraïense taal of mensen die zouden kunnen bijdragen tot een vlotte communicatie mogen zich melden bij de dienst Onderwijs en Buurtwerking via DG_onderwijs@grimbergen.be. Vrijwilligers zouden zo de scholen af en toe een handje kunnen toesteken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise