Vernieuwde Sint-Annalaan (N202) na anderhalf jaar weer open

De vernieuwde Sint-Annalaan gaat vandaag, vrijdag 10 december, weer open. Vanaf het kruispunt met de Meeuwenlaan en Rozenlaan tot aan de rotonde met de Romeinsesteenweg en Strombeeklinde werd de N202 volledig heraangelegd.

Met dit project zet De Werkvennootschap samen met De Lijn in op comfortabel openbaar vervoer tussen Brussels Airport en het UZ Brussel. Zo kwam er een gescheiden rioleringsstelsel, werden de kruispunten vernieuwd en in het midden van de laan kwamen vrije busbanen met aan weerszijden een nieuw fiets- en voetpad. Dankzij de busbaan en de slimme verkeerslichten op de kruispunten rijdt de Ringtrambus straks vlot door de Sint-Annalaan.

Vanaf 13 december is het niet meer mogelijk om de busbanen te gebruiken als parkeerstrook, wat tot op heden vaak gebeurde door de omwonenden. Aangezien er die week proefritten zullen gebeuren door de vervoersmaatschappij De Lijn is dat vanaf dan ten strengste verboden. De busbanen zijn immers exclusief voorbehouden voor het openbaar vervoer. De wegcode verbiedt elk ander voertuig om hierop stil te staan of te rijden.

De heraanleg van de Sint-Annalaan heeft zowat anderhalf jaar geduurd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise