Gratis krediet van 25 euro in recyclageparken ‘volstaat’ voor 97% van inwoners: intercommunales zien inkomsten dalen

De nieuwe tarieven op de recyclageparken van Interza en Incovo hebben geleid tot een inkomstendaling voor de intercommunales. Dat blijkt na een evaluatie na elf maanden. De gemiddelde inwoner maakt optimaal gebruik van het gratis krediet van 25 euro en betaalt sinds dit jaar minder op het recyclagepark.

Op 1 januari 2021 startten de intercommunales Incovo en Interza met nieuwe tarieven op de recyclageparken. Ieder gezin krijgt voortaan een jaarlijks krediet van 25 euro waarmee gratis recycleerbaar afval en asbest kan worden aangebracht. De afrekening van het afval gebeurt op basis van het volume. Groot restafval is wel altijd betalend, maar voor matrassen hoef je sinds januari van dit jaar niet meer te betalen.

Na elf maanden zijn Incovo en Interza klaar met een eerste evaluatie van het systeem. Daar waar sommigen voorspelden dat het tot hogere inkomsten zou leiden, blijkt het omgekeerde het geval. “Zowel bij Incovo als bij Interza noteren we een daling van de inkomsten”, leggen Marleen Ral en Eddy Vranckaert, respectievelijk voorzitter van Interza en Incovo uit. “Inwoners maken optimaal gebruik van het gratis krediet, wat ook de bedoeling was. Eind november blijkt dat maar liefst 97 % van de inwoners in het voorbije jaar voldoende had aan het gratis krediet. Zij dienden voor recycleerbaar afval niet bij te betalen. Deze kost van meer dan 300.000 euro wordt gedragen door de intercommunale. Door te werken met het krediet, stimuleren we het sorteren en het goede gebruik van het recyclagepark.”

Drie procent van de gezinnen brengt extra veel afval en komt niet toe met het krediet. Zij betalen een tarief gelijk aan de verwerkingskost van het afval. De vaste kosten en het transport wordt nog steeds door de intercommunale gedragen. “Pas wanneer een gezin voor meer dan 100 euro aan afval aanbrengt, stijgt het tarief tot op het niveau van de werkelijke kost. Deze klanten verliezen het voordeel om naar een recyclagepark te komen en kunnen gezien de grote hoeveelheden beter terecht bij private afvalverwerkers”, vult Jan Buysse, directeur van Incovo en Interza aan.

“De nieuwe tarieven zijn zodanig dat wie weinig afval aanbrengt, minder betaalt dan voorheen. Wie veel afval aanbrengt, betaalt steeds meer de werkelijke kost. Sommigen denken dat Incovo en Interza winst maken op het recyclagepark, het tegendeel is waar. Jaarlijks moeten we met de beide intercommunales meer dan 2 miljoen opleggen. Dat is nodig voor de infrastructuur, het personeel en alle gratis afvalsoorten. Het beetje geld dat we ontvangen voor papier en metaal volstaat zeker niet om die kost te dekken”, aldus nog Jan Buysse.

De prijzen voor verwerking van afval fluctueren sterk. Incovo en Interza willen daarom voortaan jaarlijks de tarieven op de parken laten aanpassen. Zo betaalt de inwoner steeds de correcte prijs, goedkoper als het kan, duurder als het moet. Het gratis krediet van 25 euro blijft in elk geval ook in de komende jaren behouden, al vraagt dat een extra inspanning van de intercommunale.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise