Politiediensten in Vlaams-Brabant controleren in september op rijden onder invloed

In september controleren de lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed. Deze controles moeten leiden tot minder verkeersslachtoffers. Alcohol speelt in Vlaams-Brabant een rol bij één op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel.

“Ons verkeersveiligheidsbeleid is erop gericht de belangrijkste ongevalsoorzaken aan te pakken.  Daarom worden in Vlaams-Brabant in overleg en in samenwerking met de lokale en federale politiediensten acties uitgevoerd die rijden onder invloed tegengaan”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Een chauffeur die enkele glazen gedronken heeft en dan achter het stuur plaatsneemt, vergroot de kans op een verkeersongeval, reageert ook trager en de drang om grotere risico’s te nemen vergroot.  Bij een alcoholgehalte van 1,5 promille neemt het risico op een dodelijk ongeval maar liefst 200 keer toe. Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van ongevallen.

Rijden onder invloed blijft een belangrijke onveiligheidsfactor.
Uit de cijfers van de federale politie blijkt dat bij 10,4% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2020 in Vlaams-Brabant voordeden er sprake was van alcoholintoxicatie.

Ook blijkt dat bepaalde maatregelen in het kader van bescherming tegen corona, zoals minder verkeer, avondklok, meerdere lockdowns, een invloed hadden op deze ongevalscijfers.

“Controles op rijden onder invloed blijven nog steeds nodig om het doel van minder verkeersslachtoffers te bereiken”, besluit provinciegouverneur Jan Spooren.

Topartikels bij Goeiedag.be