Provincie investeert miljoenen in fietsprojecten in onze regio

De provincie Vlaams-Brabant investeerde het afgelopen jaar maar liefst meer dan acht miljoen euro in 34 gemeentelijke fietsprojecten. Meer dan de helft ging naar fietssnelwegen en meer dan een vierde van het totale bedrag ging naar projecten in Asse. Ook Merchtem en Dilbeek kregen centen van de provincie, alles samen goed voor bijna drie miljoen euro.

Het afgelopen jaar investeerden de provincie meer dan vier miljoen euro in Vlaams-Brabantse fietssnelwegen. Via fietsinfrastructuur wil de provincie de mobiliteitsproblemen in de regio helpen oplossen. Ook in 2021 zal de provincie blijven investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen.

In totaal ging er 2.131.302 euro naar de werken van de fietssnelweg F212 in Asse, de spoorwegroute van de Oude Merchtemsebaan en researchpark Zellik. Het gaat om het tracé tussen het station van Zellik tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er werd ook een aanzienlijk budget voorzien voor bovenlokale functionele fietspaden. In Dilbeek werd het fietspad langs de Bodegem- en Ternatstraat aangelegd goed voor een investering van ruim 462.000 euro. Er ging ook 10.523 euro naar de toeristische fietsroute langs de Bosstraat in Dilbeek. Voor het fietspad langs de Nieuwelaan en Kardinaal Sterckxlaan in Merchtem en Meise werd 272.480 euro vrijgemaakt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland