Tegen de klok voorbereidingen om de school weer te openen

Sandra De Buyser is directeur van de GTSM, de Gemeentelijke Technische School van Merchtem. Nu de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de scholen – in fazen en mits de nodige veiligheidsmaatregelen – weer op te starten, werkt zij – met haar personeel online – aan een heel draaiboek om de laatste weken van het schooljaar in goede orde en vooral corona-veilig te laten verlopen. Toch vond zij de tijd om een paar vragen te beantwoorden, waarvoor dank. Uiteraard kunnen wij niet alle directeurs en leerkrachten van de scholen in onze regio aan het woord laten. Maar wat voor GTSM geldt, is ook voor de meeste andere secundaire scholen van toepassing.

Hoe heb je – als directeur van een technische, secundaire school – de lock down periode ervaren? Hoe anders was uw job als directeur?

In deze bijzondere tijden heb je als directie geen face-to-face contact meer met je leerlingen en je leerkrachten. Alle communicatie dient virtueel, van op afstand, te gebeuren. Dat betekent dat je schriftelijke communicatie zeer volledig en zeer transparant moet zijn, maar liefst ook zo beknopt mogelijk, teneinde de leerlingen en leerkrachten niet extra te belasten.

Hebben de leerlingen een grote achterstand in de leerstof opgelopen? Hoe werd het weg vallen van de lessen gecompenseerd?

Het moeilijkste is dat je niet kan terugvallen op de bestaande scenario’s. Zo zijn voor de paasvakantie bv. de klassenraden online doorgegaan, wat een geheel andere voorbereiding vergde dan klassenraden die op school kunnen doorgaan in een klaslokaal.

Hebben ouders gereageerd op de nieuwe situatie?

Alles is nieuw, alles gebeurt anders.

De grootste aanpassing was natuurlijk het op zeer korte tijd overschakelen van klassiek lesgeven naar digitaal lesgeven. Na de paasvakantie zijn de leerkrachten gestart met ‘preteaching’ onder de vorm van live lessen ( = dit zijn de online lessen gegeven via het platform van Smartschool) en opdrachten. Ik ben ongelooflijk trots op de leerkrachten en op de leerlingen dat ze zich zo snel aangepast hebben aan deze nieuwe manier van werken. Ik ben ook erg blij te kunnen zeggen dat er een bijna 100% aanwezigheid is van de leerlingen tijdens deze virtuele lessen.

Aldus wordt de leerachterstand van de theoretische vakken geminimaliseerd. Voor de praktijkvakken ligt dit natuurlijk een beetje moeilijker. Het spreekt dan ook voor zich dat de focus op deze laatste vakken zal liggen in de gefaseerde heropstart van de lessen op school. Gelukkig waren de meerderheid van de leerplandoelstellingen reeds bereikt voor de lockdown, via projectwerking (waar doelstellingen meerdere  keren aan bod komen).  Ik heb er een goed oog op dat we de nog niet behaalde doelstellingen zullen kunnen realiseren voor de kerngroepen van leerlingen eenmaal de schoolpoorten weer open mogen.

Wanneer is de heropening gepland? Is er al een datum in het verschiet of worden al voorbereidingen getroffen?

De gecontroleerde en gefaseerde heropening van de school is voorzien op 15 mei voor de 6des en het 7 de jaar BSO. Men heeft voor de laatstejaars gekozen om de doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen.

Hoe kan je de veiligheidsmaatregelen tegen het covid-19 virus toepassen in de ateliers?

Momenteel zijn we bezig met de uitrol van de draaiboeken i.v.m. preventie en pedagogie. We zijn tegen de klok voorbereidingen aan het treffen om te voldoen aan de verwachtingen op vlak van pedagogische haalbaarheid, preventie en onderwijsorganisatie. We laten ons daarin bijstaan door een preventie adviseur, zodat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Dit houdt o.m. in dat de machines en het technisch materiaal na elke les ontsmet worden, dat de  sociale distance gerespecteerd wordt in de klaslokalen, de eetzaal en op de speelplaats, dat er  handschoenen en mondmaskers gedragen zullen worden, enz.

Hoe staat het met de examens, bijvoorbeeld van de laatstejaars die hun diploma moeten kunnen behalen?

Wat de resterende maanden van het schooljaar brengt voor de overige jaren, is het afwachten … Er is nog niets beslist, dus voorlopig blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs voor hen van toepassing. Wij hopen in een 2de fase ook de 2de en 4de jaars te kunnen laten herstarten, aangezien we werken met graadplannen en het voor het uitschrijven van de attesten voor deze leerlingen belangrijk is dat de doelstellingen bereikt worden. (Voor de 1ste, 3de en 5de jaars kunnen we dat doorschuiven naar het 2de jaar van die graad).

Maar zoals gezegd, daarover is er nog niets definitief beslist. We zitten op hete kolen …

Deze week vertrekt er ook een bevraging naar de ouders, de leerkrachten en  de leerlingen om na te gaan hoe zij het afstandsonderwijs ervaren, om te  peilen naar hun welbevinden en te leren wat we als school nog extra kunnen doen om hen te ondersteunen.

Kortom, afwachten wat de toekomst brengt. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn leerkrachten zich zullen blijven hard inzetten, op welke manier ook,  om ervoor te zorgen dat de impact van deze coronacrisis op onze leerlingen minimaal is en de leerervaringen gemaximaliseerd blijven.

Topartikels bij Goeiedag.be