Consultatiepunt Covid-19 in Sporthal Lennik

Op dinsdag 24 maart opent het Consultatiepunt Covid-19 in de Sporthal Jo Baetens, te Lennik. Dit consultatiepunt is een initiatief van de huisartsenkring en de gemeente Lennik in samenwerking met Dilbeek, Roosdaal, Gooik en Zuid-West Pajottenland (Herne-Galmaarden-Bever) om noodopvang en medische permanentie te garanderen in crisissituaties. Ternat is eveneens opgenomen in deze samenwerking, maar koos ervoor zijn inwoners door te verwijzen naar de eigen triage in Asse in samenwerking met het OLV Asse.

Dankzij het Consultatiepunt Covid-19 kan men potentieel besmette patiënten op 1 locatie zien en blijven de huisartsenpraktijken gevrijwaard van verdere besmetting van patiënten met andere medische klachten. Het Consultatiepunt Covid-19 draagt eveneens bij aan het ontlasten van de spoeddiensten.

De sporthal Jo Baetens werd hiervoor als locatie gekozen. De sporthal is centraal gelegen, goed bereikbaar, uitbreidbaar, afsluitbaar, veilig en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Doorverwezen patiënten zullen via een éénrichtingssysteem bij de dokter komen.

Patiënten zullen hier enkel en alleen op doorverwijzing van hun huisarts terecht kunnen. Bel altijd eerst naar je huisarts. De huisarts zal je meer info verschaffen en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19. Zonder doorverwijzing zal men je hier niet onderzoeken.

Voorlopig zal het Consultatiepunt Covid-19 enkel op weekdagen open zijn in 2 blokken tussen 10 en 13 uur en 15 en 18 uur. Dit alles is uiteraard evolutief en kan uitgebreid worden volgens de nood en beschikbaarheid/ draagkracht van de artsen en ander personeel.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland