Eén dag niet

‘Eén dag niet’ is de naam van een nationale actie tegen inbraak. Die vindt plaats tot en met 20 oktober. Alle preventiepartners – FOD Binnenlandse Zaken, Federale Politie, Lokale Politie, gemeentelijke preventiediensten, buurtinformatienetwerken en private partners bundelen hun krachten om zoveel mogelijk burgers te sensibiliseren en preventie initiatieven te organiseren: stands, infosessies met de diefstal preventie adviseur, wijkwandelingen, operaties rozet, …

Sinds 2014 is er sprake van een dalende trend. Van 72 717 feiten (cijfers van de 1ste editie 1dagniet) is het aantal geregistreerde inbraken in België teruggebracht naar 51 617 in 2018. Maar dat zijn nog steeds meer dan 141 inbraken per dag.

Het doel van deze campagne is om de burgers, de buurtinformatienetwerken, de gemeenten en de scholen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun woning, hun straat of hun wijk te beveiligen. Ze

kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een diefstal  preventieadviseur voor een gratis audit in hun woning (www.diefstalpreventieadviseur.be), een Facebook-pagina aanmaken met allerlei tips voor hun straat of hun wijk, of zelfs afspreken met buren en elkaar helpen.

Dit jaar zal de actie ‘1 dag niet’ plaatsvinden van 14 tot 20 oktober met als hoogtepunt vrijdag 18 oktober 2019. De actiedag valt samen met de overgang naar het winteruur, traditioneel het begin van de donkere maanden. In tegenstelling tot wat men denkt, worden de meeste inbraken wel degelijk tijdens de wintermaanden gepleegd. Daarom is het belangrijk dat we onze aandacht richten op deze periode en dat we iedereen wijzen op de inbraakproblematiek en het belang van preventie.

BINs in de kijker

Momenteel telt België 1154 BINs (243 in Wallonië – 8 in Brussel – 903 in Vlaanderen). Pierre Thomas, Directeur van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken: “De BINs kennen een groeiend succes. De sociale samenhang in de wijken wordt steeds meer benadrukt en is essentieel om verdachte situaties op te sporen en zo misschien een inbraak te voorkomen.”

Meer info op: www.1dagniet.be

 

 

Topartikels bij Goeiedag.be