Infomoment over nieuwe parking aan Gentsesteenweg

Het gemeentebestuur van Asse besliste afgelopen zomer om een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te stellen dat moet leiden tot de aanleg van een parkeerterrein langs de Gentsesteenweg (N9). Het RUP moet enkele percelen in het plangebied herbestemmen tot een parkeerterrein dat in bijkomende parkeerplaatsen moet voorzien voor de bestaande baanwinkels langsheen deze steenweg. Sinds 13 september liggen de start- en procesnota van deze plannen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis en zijn ze raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Wie opmerkingen heeft over dit dossier kan deze tot uiterlijk 12 november overbrengen aan de gemeente. Bijkomend wordt er op maandag 14 oktober tussen 19 en 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een infomoment georganiseerd waar de Assenaar meer over dit dossier te weten komt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk