De Roose definitief aan de kant bij Eendracht

Eendracht Aalst heeft vanavond in een persbericht het definitief ontslag van De Roose gemeld.

“Binnen het bestuur van Eendracht Aalst zijn er al een aantal weken strategisch reflecties aan de gang waarbij voorzitter Frank De Roose meerdere pistes heeft afgetoetst.

Bedoeling was/is om de club een duurzame toekomst te bieden. Na heel wat gesprekken met de verschillende stake-holders is de voorzitter tot de conclusie gekomen dat het in het belang van de club was om een stap terug te zetten.

Als supporter van het eerste uur was dit zeker geen gemakkelijke beslissing maar het aanstellen van een CEO Sven Van Den Bogaert, die zijn sporen al verdiend had als jeugdvoorzitter bleek een valabel alternatief omdat Sven niet alleen financieel het klappen van de zweep kent maar bovendien de club door en door kent.

Het mandaat van Sven is erop gericht om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de club financieel terug op het juiste spoor te krijgen.

Sven zal dit zeker niet alleen doen maar de verdere concrete invulling zal op latere datum kenbaar gemaakt worden.

We houden eraan om Frank De Roose te bedanken voor zijn voorzitterschap in moeilijke omstandigheden en de belangrijke financiële inspanningen die hij tot op vandaag heeft geleverd. Frank blijft lid van de vzw maar zal aftreden als bestuurder. Een nieuwe voorzitter van de Raad Van Bestuur zal op termijn aangeduid worden.

Op het sportieve vlak doet onze club het meer dan goed en wij wensen uiteraard op die ingeslagen weg verder te gaan. Verder wensen we Sven alle succes toe om in alle sereniteit onze club een uitstraling, die strookt met het imago van de 5e stad van Vlaanderen, te geven. Wij rekenen uiteraard op jullie massale steun en zijn ervan overtuigd dat we hier samen zullen in slagen.”