Motiveringsrapport keihard voor Eendracht Aalst

Nu het motiveringsrapport van het Arbitragehof (BAS) is gepubliceerd valt op dat Eendracht Aalst een aantal belangrijke documenten niet heeft voorgelegd. De club zakt niet alleen een klasse maar start volgend seizoen met -3 punten.

Zo werd het document van schulden aan RSZ en/of afbetalingsplannen niet voorgelegd, nochtans een eerste vereiste van de licentiecommissie en ook de reden om nog enkele dagen uitstel te verlenen.

Dit is de bewuste paragraaf: ‘Bij herhaling heeft de KBVB de club verzocht om een duidelijke verklaring, uitgaande van de RSZ zelf, waarin een algeheel overzicht is opgenomen van de totaliteit van alle schulden met vermelding van eventueel bestaande akkoorden tot afbetaling, doch de club slaagt er niet in dergelijk algeheel overzichtelijk attest voor te leggen.’

Update: Na een analyse door externe experts besliste het bestuur van Eendracht Aalst zondagavond om de beslissing van het BAS aan te vechten voor de burgerlijke rechtbank.

‘Zonder enige valse hoop te geven aan onze achterban gaat het clubbestuur niet akkoord met de motivatie en beslissing van het BAS om ons geen licentie tweede klasse toe te kennen voor het seizoen 2015-16’, aldus een mededeling van de club.