Sneuvelt turnzaal Pupillen bij bouw bibliotheek?

De vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) pleit voor het behoud van de voormalige turnzaal Pupillen. De VVAK vreest dat de voormalige turnzaal zal plaats ruimen voor de nieuwe bibliotheek.

De geschiedenis van deze site gaat terug tot de 15de eeuw, toen de Zwarte Zusters er hun eerste klooster vestigden. Dit klooster werd ondertussen afgebroken en slechts een klein deel gelegen aan de zijde van de Graanmarkt dateert nog uit de 17de en 18de eeuw.

Zoals bekend werden de huidige gebouwen in de loop van de 19de eeuw opgericht, waar achtereenvolgens zogenaamde soldatenkinderen, leerlingen-onderofficieren en kandidaat-religieuzen ‘brancardiers’ verbleven.

De VVAK was dan ook zeer blij toen het huidig stadsbestuur besloot om de vroegere Pupillen in zijn geheel aan te kopen om aldus te voorkomen dat de gebouwen zouden afgebroken worden en omgevormd tot een modern complex van kantoren en woongelegenheden.

‘Volgens de eerste plannen, die bekend raakten, was het de bedoeling om het gebouw, dat vroeger gebruikt werd door de gerechtelijke politie en gelegen is op de hoek van de Graanmarkt en de Esplanadestraat, te bewaren en volledig te integreren in de nieuwe bibliotheek en academie.’

‘Daarnaast zouden een aantal garages op de binnenkoer afgebroken worden en zou de huidige Peperstraat rechtgetrokken worden tot aan de Graanmarkt, zodat de toegang tot het nieuwe complex vanuit de Kattestraat gemakkelijk bereikbaar zou zijn. Ook hiertegen hadden wij geen bezwaar gezien hierdoor een toestand van eeuwen geleden opnieuw gerestaureerd werd. De Peperstraat liep vroeger inderdaad rechtdoor tot aan de Graanmarkt.’

‘Groot was onze verbazing toen wij in het begin van dit jaar vernamen dat het de bedoeling was om zowat het ganse deel van het vroeger Pupillencomplex, gelegen tussen de Peperstraat, de Graanmarkt en de Esplanadestraat af te breken, met uitzondering van het reeds vernoemde gebouw van de gerechtelijke politie,’ reageert secretaris Luk Van Der Helst.

Tot de af te breken gebouwen behoort volgens dit plan eveneens het specifiek zuilengebouw aan de Esplanadestraat, dat opgericht werd in het begin van de 20ste eeuw en dat voorheen gebruikt werd door de Pupillen als sportzaal.

Bij een bezoek aan deze zaal valt het op dat de structuur van het oorspronkelijk gebouw volledig bewaard is maar wel weggestoken werd achter een vals plafond.

In afwachting dat we kennis kunnen nemen van de concrete plannen start de VVAK met een actie tot behoud van de vroegere turnzaal.

Sympatisanten kunnen reageren via de Facebook-pagina op de website van de vereniging of via het secretariaat: vanderhelst@pandora.be.