Nieuwe stap richting propere beken

In Pepingen werd groen licht gegeven voor de aankoop van de laatste terreinen voor de realisatie van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Heikruis. “De waterzuiveringsgraad in Pepingen is met een kleine 14% al jarenlang één van de laagste van Vlaanderen”, klinkt het. “Een belangrijk punt van onze LVB-beleidsploeg was om de historische achterstand weg te werken die onze gemeente opliep door de complexiteit van verspreide bewoning, het landschap, de financiering en het bestuurlijk getalm met draagvlak en vergunningen. We zijn heel tevreden dat er in de nabije toekomst een serieuze verbetering op komst is. Naast de wettelijke verplichting zijn er de bewezen voordelen van zuivere waterlopen voor mens en milieu. In propere beken kan de natuurlijke biotoop en de biodiversiteit zich herstellen en volop ontwikkelen.”

De kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en collectoren (aanvoerrioleringen) zullen gebouwd worden door Aquafin. In Heikruis zullen de werken starten in de zomer van 2023. Voor Bellingen is de ontwerpfase lopende, de uitvoering wordt gepland in de loop van 2024.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland