Erfgoedweekend 19-22 april 2024: Digitaal archief HOM open voor iedereen

De jaarlijkse Erfgoeddag gaat dit jaar door op zondag 21 april. Naar jaarlijkse gewoonte geeft Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) dat weekend vrije toegang, via internet, tot haar digitaal archief en documentatieverzameling.

“Het overgrote deel van de omvangrijke heem- en geschiedkundige verzameling van Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) is afkomstig van 28 jaar schenkingen (giften) door particulieren en diverse instellingen. Deze geërfde zaken worden zorgvuldig bewaard en in zo ruim mogelijke mate gebruikt voor onze heemkundige werking zoals tentoonstellingen, publicaties, divers heemkundig onderzoek, openstelling via onze HOM-websites…,” vertelt bestuurslid van Heemkring Opwijk-Mazenzele Maurice Willocx.

“Met Erfgoeddag 2024 zetten wij nadrukkelijk het deel van onze archief-en documentatieverzameling dat al gedigitaliseerd is op het internet kan geraadpleegd worden in de kijker. Het betreft honderden boeken en andere geschiedkundige en heemkundige publicaties, tijdschriftartikelen en andere heemkundige bijdragen, vele tientallen bewerkte bronnenbestanden, talloze archief- en documentatiestukken, honderden foto’s in de Beeldbank Opwijk, multimediabestanden en diverse Heemkundige lijsten (inventarissen, catalogussen, tentoonstellingsgidsen,…)

In het kader van het algemeen jaarthema van Erfgoedweekend 2024 kiezen wij nu duidelijk voor het jaarthema ‘Thuis’. Normaal kunnen deze zaken enkel door de geregistreerde HOM-leden digitaal geraadpleegd worden. Als programmapunt van Erfgoeddag 2024 zal deze uitgebreide verzameling van vrijdag 19 tot en met maandag 22 april 2024 volledig vrij en gebruiksvriendelijk beschikbaar gesteld worden voor elke internetgebruiker.

Meer info: http://www.heemkringopwijk.net/HOM-alg/egd-2024

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk