Fietsbrug voor Leirekensroute in Opwijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de plannen om onder de Steenweg op Dendermonde (N47) in Opwijk een fietstunnel te bouwen zijn gewijzigd. Na uitgebreid onderzoek bleek dat een fietstunnel niet uitvoerbaar is en werd gekozen voor een fietsbrug. Een studiebureau werkt nu het definitieve ontwerp uit. Wanneer de werken starten is nog niet bekend.

Fietsbrug met spiraal

Sinds 2022 onderzocht een studiebureau in opdracht van het agentschap de meest haalbare oplossing om fietsers veilig te laten oversteken op de kruising van de populaire Leirekensroute en de Steenweg op Dendermonde. De keuze viel op een fietsbrug met spiraal, om te voorkomen dat de helling te steil is.

Foto AWV

Vandaag ligt de startnota klaar, waarin meerdere alternatieven zijn onderzocht. De oorspronkelijke plannen voor een fietstunnel bleken niet langer haalbaar door de aanwezigheid van een grote persluchtleiding. Het graven van een tunnel op deze locatie brengt daarom te veel risico’s met zich mee. Het studiebureau werkt nu het definitieve ontwerp voor de fietsbrug uit, dat in 2024 klaar zal zijn.

In het voorjaar van 2021 werd in afwachting van de definitieve oplossing al een middeneiland aangelegd op de kruising waardoor fietsers beter zichtbaar en veilig kunnen oversteken in twee bewegingen. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk