Sociaal-ruimtelijke studie in Konkelgoed/Blocksweide in Opwijk

Sociale investeringen, architectuur en ruimtelijke planning kunnen een rol spelen bij het creëren van een leefbare woonomgeving in wijken. Dat toont een nieuwe sociaal-ruimtelijke studie aan die de provincie Vlaams-Brabant het voorbije jaar liet uitvoeren in drie sociale woonwijken in Hoeilaart, Opwijk en Meise.

Architectuurwijzer en Simply Community voerden, in samenwerking met lokale woonmaatschappijen en betrokken gemeenten en in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, een sociaal-ruimtelijk onderzoek uit naar het wonen en leven in drie sociale woonwijken in Vlaams-Brabant met daarbij Konkelgoed en Blocksweide in Opwijk.

In deze studie werkten een ruimtelijk expert en een antropologische wetenschapper samen. De ruimtelijk expert bestudeert de vormgeving van elke wijk, zoals de inplanting van de gebouwen, het wegennetwerk en de relatie tussen het huis en de straat. De antropologische onderzoeker peilde vooral naar de kijk van de bewoners op hun wijk en hoe ze er het leven ervaren.

“Het belang van een aangename woonomgeving staat sinds de coronapandemie met stip bovenaan”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen. “De onderzoeksresultaten leidden tot nieuwe inzichten in elke wijk en tonen aan dat sociale investeringen, maar ook architectuur en ruimtelijke planning een positieve impuls kunnen geven kunnen aan de woon- en leefkwaliteit van alle bewoners.”

Voor de wijk Konkelgoed in Opwijk adviseren ze om de grondige renovatie van de grotere woonblok aan te grijpen om de beleving en het comfort van de toekomstige bewoners te verhogen. Hiertoe kunnen de gangen uitgewerkt worden als extra ‘leefgangen’. Zie foto’s.

In alle drie de wijken blijkt dat het samenleven in een diverse groep een uitdaging is. De onderzoekers sloten het onderzoek dan ook af met bijkomende aanbevelingen rond sociale investeringen met een aantal concrete voorbeelden en handvaten om lokaal aan de slag te gaan bij toekomstige ontwikkelingen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk